Alkoholizm to postępująca chroniczna choroba, u której podstaw znajduje się nadmierne spożywanie alkoholu.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholik uzależniony jest od alkoholu w sposób fizyczny, ale też przede wszystkim psychiczny. Osoba zmagająca się z chorobą nie potrafi kontrolować spożycia alkoholu, nie panuje również nad towarzyszącymi spożyciu zachowaniami. Alkoholizm powoduje liczne negatywne skutki dla zdrowia, są to przede wszystkim:

 • zaburzenia pamięci,
 • stłuszczenie i marskość wątroby,
 • zapalenie trzustki,
 • uszkodzenia układu nerwowego,
 • nadciśnienie,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • kardiomiopatie,
 • uszkodzenia śluzówki układu pokarmowego,
 • zaburzenia czynności seksualnych.

Choroba alkoholowa ma również negatywny wpływ na sferę psychiczną – osoby uzależnione są znacznie bardziej narażone na  depresję i bezsenność oraz występowanie stanów lękowych. Alkohol odciska ponadto piętno na życiu społecznym, powodując konflikty zarówno w miejscu pracy, jak i w domu.

Kto najczęściej choruje?

Alkoholizm to choroba, na którą może zapaść każdy niezależnie od płci, wieku, wykształcenia, pochodzenia czy statusu społecznego. Alkoholikami są zarówno osoby zmagające się z kryzysem bezdomności, jak i ludzie osiągający sukcesy zawodowe, zajmujący wysokie stanowiska w międzynarodowych korporacjach.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Światową Organizację Zdrowia, zaburzenia związane ze spożyciem alkoholu dotyczą aż 237 milionów mężczyzn i 46 milionów kobiet na świecie. Szacuje się, że w Polsce problemy alkoholowe mogą dotykać nawet kilkunastu procent populacji.

Objawy alkoholizmu

Objawy alkoholizmu bywają często niejednoznaczne i przez to trudne do zauważenia. O chorobie alkoholowej wyraźnie świadczą jednak:

 • poczucie głodu, czyli występowanie ciągłej silnej potrzeby sięgania po alkohol,
 • objawy abstynencyjne, na przykład drżenie rąk, bóle głowy, nudności i wymioty występujące na skutek odstawienia alkoholu,
 • utrata kontroli nad własnym zachowaniem,
 • zachowania autodestrukcyjne objawiające się kontynuacją spożycia pomimo występujących na skutek alkoholu dolegliwości fizycznych i psychicznych,
 • zwiększona tolerancja na alkohol oznaczająca, że alkoholik, w celu odczucia działania alkoholu, musi przyjmować go coraz więcej.

Jednym z objawów alkoholizmu jest także zaniedbywanie przez osobę uzależnioną sfer życia niezwiązanych z alkoholem, takich jak praca czy relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Powody wpadnięcia w alkoholizm 

Istnieje wiele powodów wpadania w alkoholizm, są one przy tym niezwykle zróżnicowane i złożone. Duża część uzależnionych osób zaczynała od nadużywania alkoholu w ramach radzenia sobie ze stresem – wnętrze butelki stanowiło ucieczkę od problemów i sposób na zmniejszenie napięcia.

Niektórzy alkoholicy popadli w nałóg na skutek prowadzonego trybu życia wypełnionego ciągłymi zakrapianymi alkoholem spotkaniami. Osoby uzależnione wierzą przy tym, że picie sprawia im przyjemność i oferuje wiele korzyści – pozwala się zrelaksować, cieszyć życiem i udzielać towarzysko. Dla niektórych może stanowić nawet sposób kontrolowania wagi.

leczenie alkoholizmu

3 kroki, które pozwolą wyjść z nałogu

Wyjście z nałogu, choć niełatwe, jest jak najbardziej możliwe, wymaga jednak od uzależnionego podjęcia odpowiednich kroków.

 • Uświadomienie sobie problemu 

Zdanie sobie sprawy z własnego uzależnienia stanowi pierwszy krok do uporania się z alkoholizmem. Osoba cierpiąca z powodu choroby alkoholowej musi najpierw rozpoznać własne schorzenie, by następnie zgłosić się po pomoc i rozpocząć właściwe leczenie. W unaocznieniu problemu pomocne jest pokazanie konsekwencji nałogu umożliwiające alkoholikowi konfrontację ze skutkami popełnianych przez siebie pod wpływem nałogu błędów. Na tym etapie niezbędna jest współpraca ze strony bliskich, którzy powinni powstrzymać się przed usuwaniem wyrządzonych przez uzależnioną osobę szkód.

 • Znalezienie skutecznej metody leczenia 

Alkoholik, który podjął decyzję o zerwaniu z nałogiem, powinien znaleźć jak najskuteczniejszą formę leczenia uzależnienia. Jedną z możliwości jest podjęcie terapii zgodnie z metodą Allena Carra zwracającej szczególną uwagę na aspekty psychiczne alkoholizmu. Osoby decydujące się na leczenie uzależnienia przy pomocy tej metody zyskują poczucie wolności i nie odczuwają braku alkoholu jako życiowej straty.

 • Wytrwałość i konsekwencja

Jak zerwać z alkoholem? Wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu to nieodzowny element walki z uzależnieniem. Tylko poprzez pogodzenie się z zaprzestaniem picia i trwanie w tym postanowieniu daje gwarancję skutecznego leczenia choroby.