Każdego roku rośnie liczba spraw o odpowiedzialność za błąd medyczny – zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego. Wynika to nie tylko ze względu na większą świadomość społeczną, ale przede wszystkim – roszczeniowym podejściem pacjentów.

W efekcie sprawy o popełnienie błędu medycznego nie dotyczą już tylko lekarzy specjalistów, ale również personelu medycznego – pielęgniarek oraz położnych.

Sprawy o odpowiedzialność za błąd medyczny potrafią się ciągnąć latami, a konsekwencje prawne mogą mieć ogromny wpływ na życie zawodowe osoby, która została słusznie bądź nie oskarżona. Dlatego warto mieć świadomość problemów jakie pojawiają się w tym temacie, a także wiedzieć, jakie są możliwości w przypadku wpłynięcia pozwu.

Poród to niezwykle nerwowy moment dla każdego rodzica. Nieznana sytuacja, ból, a także skomplikowane procedury medyczne wcale nie ułatwiają całego procesu. Dodatkowego stresu dodaje fakt, że coraz częściej wspomina się o błędach medycznych popełnianych zarówno przez lekarzy, jak i położne. Co warto wiedzieć, aby zabezpieczyć się na taką sytuację?

Błąd medyczny podczas porodu – dlaczego tak o niego łatwo?

Błędy medyczne związane z prowadzeniem ciąży czy odbieraniem samego porodu zdarzają się stosunkowo często. W większości dochodzi do nich nieświadomie, poprzez podejmowanie błędnych decyzji lekarza bądź położnej. Niestety, czas porodu jest niezwykle stresujący dla przyszłych rodziców, a niekiedy tempo wydarzeń sprawia, że niektóre kwestie mogą zostać niedopilnowane.

Zamieszanie, a także brak odpowiedniej ilości personelu medycznego czy sprzętu diagnostycznego sprawia, że o popełnienie błędu medycznego jest nietrudno. Obecnie coraz więcej kobiet decyduje się dochodzić swoich praw, co przekłada się na ilość pozwów przeciwko pielęgniarkom i położnym.

Położona a błąd medyczny

Wbrew pozorom zarówno pielęgniarka i położona również mogą zostać oskarżone o popełnienie błędu medycznego. Położna podczas porodu dba o stan zdrowia przyszłej matki i jej dziecka.

Pomimo tego, że położona w większości wykonuje polecenia lekarza, sprawuje ona opiekę nad ciężarnymi, pomaga w przyjmowaniu porodu, wspiera kobiety w okresie połogu oraz zajmuje się niemowlęciem. W tym czasie samodzielnie podejmuje decyzje, mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie matki oraz jej dziecka. Jakie błędy medyczne popełniają położone?

Zdarza się, że podczas swojej pracy położona może podać ciężarnej pacjentce zły lek bądź nie dostosować odpowiedniej dawki. Podobnie jak może niewystarczająco dopełnić obowiązku opieki nad kobietą po porodzie bądź zaniedbać noworodka, który w tym czasie wymaga specjalistycznej opieki.

Do błędów bardzo często zalicza się niepoprawne odczytanie wyników badań bądź ich niewykonanie – zwłaszcza w trakcie porodu.

Jak wygląda odpowiedzialność położnej za błąd medyczny

Kwestia odpowiedzialności położonej za popełnienie błędu medycznego będzie uzależniona, podobnie jak w przypadku lekarza, od jej formy zatrudnienia w placówce medyczne. Jeśli położna jest zatrudniona w szpitalu na podstawie umowy o pracę, za jej pomyłkę odpowie pracodawca, czyli szpital jako placówka. W efekcie pracodawca może żądać od położnej rekompensaty odszkodowania w wysokości trzech wynagrodzeń.

Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku położnej, która została zatrudniona na zasadzie kontraktu, czyli umowy cywilnoprawnej. W praktyce za błąd medyczny może zostać pozwana ona, a także szpital, gdzie odpowiedzialność będzie solidarna.

Zarówno położona, jak i placówka medyczna mogą zostać pozwani za popełnienie błędu medycznej. Warto jednak pamiętać o tym, że każda położna pracująca w placówce medycznej na zasadzie kontraktu, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polisę OC), skąd będzie wypłacalne odszkodowanie w przypadku zasadności pozwu.

medyczny błąd

Profesjonalna pomoc kancelarii prawa medycznego

Oskarżenie o popełnienie błędu medycznego jest zawsze przykrą sytuacją, zwłaszcza jeśli nie jest zasadne. Dlatego w przypadku otrzymania pozwu, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej zajmującej się prawem medycznym.

Doświadczona kancelaria adwokacja świadczy różnego rodzaju usługi prawne dla lekarzy, również te związane z prowadzeniem spraw o popełnienie błędu medycznego. Pomoc adwokata może być również konieczna w przypadku sporu o wypłatę odszkodowania z polisy OC. Profesjonalne doradztwo kancelarii prawa medycznego może być niezbędne do szybkiego przeprowadzenia postępowania o błąd medyczny.