Alkoholizm jest chorobą bardzo złożoną, powodującą zniszczenia fizyczne i psychiczne w organizmie. Choroba alkoholowa powoduje zaniedbanie obowiązków rodzinnych i zawodowych. Osoby chore wycofują się z życia społecznego, rodzinnego i zawodowego, a ich jedynym celem staje się zaspokojenie głodu alkoholowego. Nieważne, z jakiego kręgu społecznego czy zawodowego wywodzi się dana osoba, choroba alkoholowa bez wyjątku może dotknąć każdego. Powstaje tylko pytanie: czy z tej choroby można się wyleczyć samemu? Czy można podjąć jej leczenie na własną rękę?

Jak alkohol wpływa na relacje rodzinne?

Alkoholizm jest chorobą dotykającą nie tylko samego uzależnionego, lecz również osoby mu najbliższe i współzamieszkujące. Wskutek postępującej choroby następuje szereg nieprzyjemnych dla rodziny konsekwencji, z których najczęściej wymienia się przemoc domową, rozwody, zaniedbanie obowiązków rodzinnych, pogorszenie relacji i stosunków z najbliższymi, znęcanie się nad dziećmi.

Nadmierne picie trunków alkoholowych powoduje szybkie wyczerpywanie zasobów finansowych, co w konsekwencji grozi postępującym zadłużeniem i problemami finansowymi. Osoby znajdujące się w zaawansowanym stadium choroby, zaczynają przeznaczać wszystkie środki pieniężne na alkohol, a w przypadku ich braku- uciekają się nawet do łamania przepisów prawa i kradzieży.

Osoby żyjące w najbliższym otoczeniu osoby uzależnionej często popadają we współuzależnienie. Jest to jedna z najpoważniejszych konsekwencji dotykająca najbliższych: dzieci, współmałżonka, partnera. Współuzależnienie  powoduje przejęcie odpowiedzialności i kontroli nad zachowaniami osoby uzależnionej poprzez podporządkowywanie jej swojego życia i przejmowanie szeregu negatywnych emocji jej towarzyszących. Osoby współuzależnione dzielą swoje emocje z osobami chorymi, zaczynają żyć ich życiem, a nie swoim, próbując za wszelką cenę sprawować kontrolę nad nałogiem bliskiej osoby. Wprawdzie przyświeca temu szczytny cel, którym jest pomoc drugiej osobie z poradzeniem sobie z nałogiem, ale w praktyce prowadzi do utrwalania nawyku u uzależnionego. Osoba współuzależniona rezygnuje z własnych planów i ambicji, a jej głównym priorytetem staje się pomoc drugiej osobie. Współuzależnienie można określić jako zespół zachowań, u których źródła leży nieprawidłowe przystosowanie się do sytuacji wywołanej chorobą alkoholową najbliższej osoby. W zachowaniu osób współuzależnionych obserwuje się szereg następujących konsekwencji i objawów:

 • trwanie w ciągłym stresie,
 • nerwice,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • potrzebę nieustannej kontroli nad zachowaniami osoby chorej,
 • rezygnację z własnych planów, marzeń i pragnień,
 • przeżywanie trudnych i wyczerpujących emocji: stres, lęk, obawa,
 • obniżenie jakości życia,

Osobom współuzależnionym również powinna być udzielona fachowa pomoc, jednak najpierw powinny sobie uświadomić, że sytuacja, w jakiej się znalazły, nie tylko nie sprzyja poprawie stanu zdrowia bliskiej osoby, lecz również wpływa destrukcyjnie na życie osób z bliskiego otoczenia. Terapia dla osób współuzależnionych ukierunkowana jest na wypracowywaniu umiejętności budowania i stawiania sobie celów wykraczających poza obszar związany z życiem osoby uzależnionej.

Jakie są objawy alkoholizmu oraz poszczególne etapy uzależnienia?

Choroba alkoholowa przebiega w 4 następujących etapach:

 • prealkoholowa,
 • ostrzegawcza,
 • krytyczna,
 • przewlekła.

Alkoholizm rozwija się stopniowo i obejmuje kolejne fazy, z których każda charakteryzuje się pewnymi objawami z czasem ulegającymi zaostrzeniu.

Faza prealkoholowa

Ilość alkoholu spożywana przez osobę znajdującą się w fazie prealkoholowej zazwyczaj nie różni się od ilości spożywanych przez osoby zdrowe. Różnica polega jednak na tym, w jaki sposób osoba chora motywuje swoją potrzebę sięgnięcia po alkohol. Alkohol zaczyna stanowić środek pomagający w łagodzeniu stresu i niepokoju. Osoba w fazie wstępnej nie pije wprawdzie alkoholu w towarzystwie, ale stara się znaleźć ku temu okazję, np. zaczyna chodzić na imprezy, uczestniczyć w wydarzeniach towarzyskich skłaniających coraz bardziej do sięgania po kieliszek. Picie alkoholu kojarzy się z przyjemnością i polepszeniem samopoczucia. Tolerancja na alkohol zaczyna być coraz wyższa i pojawia się uzależnienie psychologiczne.

Faza ostrzegawcza

W fazie ostrzegawczej spożywanie alkoholu staje się coraz częstsze. Chory zaczyna szukać coraz więcej okazji do jego spożycia. Picie w towarzystwie przybiera na sile oraz pojawia się picie w samotności. Zazwyczaj osoba, której to dotyczy, nie zauważa wcale problemu i z całych sił zaprzecza temu, że jest uzależniona.

Faza krytyczna

Jest to faza, w której objawy alkoholizmu znacznie przybierają na sile. Osoba uzależniona zaniedbuje rodzinę, swoje obowiązki i życie zawodowe. Problem uzależnienia w coraz większym stopniu zaczyna dotykać również najbliższych. Większość czasu poświęcana jest przez osobę uzależnioną na szukaniu sposobów na zdobycie alkoholu i jego spożywanie.

Faza przewlekła

Znalezienie się w fazie przewlekłej choroby oznacza coraz częstsze popadanie w ciągi alkoholowe. Odstawienie alkoholu objawia się pojawieniem się silnych skutków ubocznych, gdyż organizm nie może poradzić sobie już z jego brakiem. Osoba chora popada w coraz częstsze stany depresyjne. Następują silne zmiany w mózgu i psychice, m.in. psychozy alkoholowe.

Czy da się wyleczyć z alkoholizmu samemu?

Prawda jest taka, że alkoholizm trzeba leczyć, ale nie da się wyjść z niego samemu, polegając tylko na leczeniu domowym. Konieczna jest pomoc specjalisty, który na podstawie wywiadu i oceny stopnia zaawansowania choroby dobierze odpowiednią metodę terapii.

W społeczeństwie panują niestety błędnie zakorzenione przekonania, z których popularnym jest przypisanie właściwości leczniczych wszywce alkoholowej. Należy wiedzieć, że sama implantacja wszywki alkoholowej nie pomoże. Wszywka (esperal) stanowi doskonałą metodę wspomagającą w leczeniu alkoholizmu, ale nie może być ona postrzegana jako jedyna i podstawowa. Najlepsze efekty przynosi zastosowanie i połączenie kilku metod leczenia, ponieważ daje ono wówczas trwałe i zauważalne efekty.

alkohol

Z tego też względu zachęcamy osoby borykające się z uzależnieniem od alkoholu do skorzystania z oferty pomocy przychodni Nasz Gabinet we Wrocławiu.

Leczenie alkoholizmu we Wrocławiu- kompleksowa obsługa zapewniająca fachowych i doświadczonych specjalistów. Proces leczenia obejmuje profesjonalne i nowoczesne metody leczenia stosowane w sposób kompleksowy, w ramach których zapewnione jest indywidualne podejście do pacjenta. Przychodnia Nasz Gabinet daje gwarancję pełnej dyskrecji i anonimowości, a jej priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Leczenie alkoholizmu we Wrocławiu odbywa się dzięki przychodni Nasz Gabinet będącym jednym z 15 oddziałów w całej Polsce. Pomagamy zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym, którzy chcą z naszą pomocą podjąć walkę z nałogiem.