Zaufanie jakim darzymy lekarza ma ogromne znacznie w jego pracy. Mamy nadzieję, że jego działania i podejmowane decyzje uchronią nas od poważnej choroby, a w przypadku jej wystąpienia – uzyskamy natychmiastową pomoc. Jednak w wyniku różnych sytuacji może dojść do poważnego sporu lekarza z pacjentem, którego konsekwencją jest skierowanie całej sprawy do Sądu.

Błędy lekarskie bardzo często wynikają nie tylko z niedostatecznej wiedzy, ale również przemęczenia czy braku odpowiedniego sprzętu diagnostycznego. Czasami jest to kwestia przykrego przypadku, który ma negatywny wpływ na zdrowie albo życie pacjenta. Pacjenci bardzo często decydują się na zgłoszenie sprawy w Sądzie lub żądają odszkodowania za popełniony błąd. Co należy zrobić jeśli pomiędzy pacjentem a placówką medyczną lub lekarzem trwa spór? Co w takiej sytuacji może zrobić służba zdrowia? 

Spór pomiędzy szpitalem/lekarzem a pacjentem – z czego może wynikać? 

Współcześnie spory w relacji pacjent-lekarz występują coraz częściej – przede wszystkim z powództwa osoby poszkodowanej. Lekarze popełniają błędy, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie, a nawet życia pacjenta. Jedna zła decyzja czy niezlecenie odpowiednich badań może skończyć się błędnie postawioną diagnozą albo źle dobranym leczeniem. Jednocześnie wywołuje je zaniedbanie ze strony lekarza, który lekceważy poważny stan pacjenta albo odmawia mu udzielenia wystarczającej porady lekarskiej. Koniec końców, pacjent odczuwa nie tylko frustrację, iż nie otrzymał wystarczającej pomocy, ale również jego stan zdrowia ulega pogorszeniu. 

Często też rozpoczęcie sporu przez pacjenta jest zupełnie bezzasadne. Osoba, która składa zawiadomienie nie ma racji, ale jednocześnie przysługuje jej takie prawo. Dlatego pracownicy służby zdrowia, nieważne czy pracują w publicznych, czy prywatnych placówkach, mają szansę na obronę. 

Przykłady sporów pacjent-lekarz – w jaki sposób można je rozwiązać?

Jednym z często występujących sporów pacjent-lekarz jest popełnienie przez specjalistę błędu medycznego. Konsekwencje jego mylnej decyzji mogą mieć katastrofalne skutki dla pacjenta, który z powodu źle dobranego leczenia albo braku wykonania odpowiednich badań, może cierpieć przez długi czas. Takie spory mają miejsce przy poważnych operacjach albo nagłych zabiegach, które wymagają od lekarza natychmiastowej decyzji w celu ratowania życia pacjenta. Niestety, w praktyce takie działanie może się okazać krzywdzące. 

Innym przykładem sporu, w którym pacjent wchodzi w spór z lekarzem jest błąd diagnostyczny. Wynika z postawienia złej diagnozy, nierzadko spowodowanej nieprzeprowadzeniem wystarczającej ilości badań. Do kategorii tego błędu zalicza się także podanie leku, na który pacjent może być uczulony, co przyczyni się do pogorszenia stanu jego zdrowia. 

pacjent i lekarz

Pacjenci, którzy z różnych względów weszli w spór z lekarzem, mają pełne prawo do złożenia pozwu o popełnienie błędu medycznego albo przekroczenia uprawnień przez specjalistę. Nierzadko wykorzystują etykę lekarską do tego, aby otrzymać odszkodowanie za decyzje lekarza. Z racji tego lekarz ma pełne prawo do tego, aby podjąć się obrony – nieważne czy na sali sądowej czy na drodze negocjacji. Dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która od samego początku będzie towarzyszyła lekarzowi w procesie. 

Oskarżenie o błąd lekarski – pomoc kancelarii prawnej 

Profesjonalna kancelaria prawna zajmująca się na co dzień prawem medycznym będzie stanowiła nieodzowną pomoc w walce podczas sporu pacjent-lekarz. W zależności od tego na jakim etapie jest spór – czy lekarz dopiero dowiedział się, że pacjent będzie składał zawiadomienie do specjalnej komisji znajdującej się przy Urzędzie Wojewódzkim, czy zakładał sprawę cywilną, prawnicy z kancelarii będą służyli pomocą. 

W przypadku wstąpienia sporu na drogę sądową adwokaci podejmą się profesjonalnej reprezentacji i przedstawią wszystkie dowody na poparcie tezy, że to lekarz jest stroną wygraną. Jeśli wina jednak leży po stronie lekarza – zajmą się wynegocjowaniem korzystnej dla obu stron ugody

Z racji tego, że spory na poziomie pacjent-lekarz występują coraz częściej, pomoc kancelarii prawnej od prawa medycznego wydaje się być najlepszym wyjściem z sytuacji. W ten sposób lekarz może liczyć na profesjonalne wsparcie.