Inaczej jest nazywane endodontycznym, jest to metoda leczenia jak i jedyny możliwy ratunek przed usunięciem zęba. Dzieje się tak w przypadku powstania zapalenia miazgi lub też jej martwicy.

Leczenie kanałowe polega na usunięciu miazgi, czyli nerwu, który mieści się w części koronowej i kanałach znajdujących się w korzeniach zęba, a następnie wypełnieniu powstałych ubytków specjalnymi preparatami dentystycznymi.

Leczenie kanałowe – przyczyny

Do konieczności leczenia kanałowego dochodzi wtedy, gdy w nerwie pod wpływem stałego działania czynników zewnętrznych tworzy się stan zapalny, który następnie prowadzi do jego martwicy. Czynnikami zewnętrznymi jest najczęściej próchnica. Do obumarcia nerwu dochodzi również w wyniku uszkodzenia mechanicznego. Leczenie kanałowe nie zawsze poprzedzone jest bólem, dlatego tak ważne są regularne wizyty kontrolne. Niestety jednak w większości przypadków stan zapalny miazgi poprzedzony jest silnym, okresowym bólem oraz szczególną nadwrażliwością na zmiany temperatury.

stomatologia Łódź

W sytuacji, kiedy już dojdzie do martwicy nerwu z biegiem czasu bakterie doprowadzają do gnicia miazgi i powstania zgorzeli. Stan ten charakteryzuje się bardzo silnym bólem oraz uczuciem, że ząb chce wyjść z zębodołu. Przyczyną tak silnego bólu nie jest już sam stan zapalny nerwu, gdyż jest on martwy, a gazy powstałe w wyniku rozkładu nerwu nie mają ujścia i powodują ucisk na okoliczne tkanki, co jedynie powoduje rozwinięcie się stanu zapalnego.

Leczenie tak zaawansowanej zgorzeli jest o wiele dłuższe i obarczone większym ryzykiem niepowodzenia. W sytuacji powstania głębokiej próchnicy czasami odmawia się leczenia kanałowego i stosuje się tzw. leczenie odroczone, które polega na umieszczeniu tymczasowej plomby wypełnionej tlenkiem cynku, na okres od miesiąca do pół roku. Taki zabieg ma wyleczyć i zregenerować miazgę, jednak nie zawsze kończy się powodzeniem i wtedy leczenie kanałowe jest nieuniknione.

Pierwszy etap leczenia kanałowego

Lekarz tworzy dostęp do wnętrza zęba i ostrożnie otwiera wejścia do znajdujących się w nim kanałów. Długość kanałów jest ustalana wcześniej, dzięki zdjęciom rentgenowskim. Stosowane są tutaj specjalne narzędzia, wykonane ze stopów niklowo-tytanowych, tak aby usunąć rozkładającą się miazgę z wewnętrznej ścianki kanału.

stomatolog Łódź

Narzędzia te są dostosowane nawet do najbardziej krętych i wąskich kanałów. W tym samym czasie kanał jest płukany specjalnymi środkami chemicznymi o silnym działaniu przeciwbakteryjnym. Aby do zęba nie przedostawały się inne bakterie, a jama ustna nie została podrażniona przez środki czyszczące, leczony ząb zostaje zabezpieczony specjalną gumą.

Wypełnienie kanałowe

Na koniec kanał zostaje starannie wypełniony gutaperką oraz specjalną pastą dentystyczną. Jak podaje doświadczony gabinet stomatologiczny w Szczecinie – najważniejsze na tym etapie jest to, aby istniejący system kanałowy zamknąć hermetycznie i dokładnie zabezpieczyć przed chcącymi się tam dostać bakteriami. Istnieją bardzo różne metody wypełnień. Dzięki podgrzaniu, gutaperka staje się płynna i rozkłada się równomiernie w całym kanale, docierając nawet do kanałów bocznych.

Wyposażenie gabinetu dentystycznego

Aby poprawnie wykonać tak skomplikowany rodzaj leczenia, konieczne jest optyczne powiększenie operowanego pola za pomocą lupy lub mikroskopu. Zbadanie mikrostruktur wewnątrz zęba oraz zachowanie naturalnego ułożenia kanałów korzeniowych wymaga wcześniejszego zbadania pod mikroskopem lub też lupą. Nawet lekarz o sokolim wzroku nie jest wstanie wykonać tego zabiegu w pełni poprawnie bez takiego sprzętu.

Nawet jeśli lekarz nie dysponuje tak zaawansowanym wyposażeniem, powinien skierować pacjenta do odpowiedniej placówki. Takie postępowanie nie naraża pacjenta na powtórne leczenie kanałowe.