Nadużywanie alkoholu często prowadzi do alkoholizmu, nie jest to jednak jedyna choroba spowodowana nadmiernym piciem. Alkohol sprzyja rozwojowi różnorodnych schorzeń, w tym szeregu zaburzeń i chorób psychicznych. 

 

  • Choroby somatyczne i psychiczne wywołane nadużywaniem alkoholu 

 

Nadmierne spożycie alkoholu prowadzi do wystąpienia licznych negatywnych skutków zdrowotnych, w tym poważnych zmian na płaszczyźnie psychicznej. Osoby nadużywające napojów wyskokowych mogą cierpieć z powodu zmienności nastrojów, zwiększonej drażliwości oraz napadów agresji. U ponad jednej trzeciej osób uzależnionych od alkoholu można również zaobserwować poważniejsze zaburzenia psychiczne, przede wszystkim depresję, zaburzenia lękowe, a także paranoję oraz epizody psychotyczne

Depresja

Depresja to choroba objawiająca się pogorszeniem nastroju, obniżeniem poziomu energii i zmniejszeniem aktywności życiowej połączonej ze stopniową utratą dotychczasowych zainteresowań. Osoby zmagające się z tą chorobą doświadczają również zaburzeń koncentracji, zaburzeń snu w postaci bezsenności lub nadmiernej senności, a także utraty apetytu i spadku libido. Ryzyko zachorowania na depresję jest kilkukrotnie większe u osób nadużywających alkoholu. Ma to związek z oddziaływaniem tej substancji na organizm człowieka skutkującym wzmocnieniem objawów specyficznych dla depresji.

Zaburzenia lękowe 

Alkohol ma działanie mogące wyzwalać lęk, szczególnie w sytuacji, gdy ustępują efekty jego wpływu na organizm ludzki. Można wyróżnić wiele rodzajów zaburzeń lękowych – lęk może być ogólny bądź specyficzny, dotyczący jednej konkretnej rzeczy lub zjawiska. Najczęściej występującymi objawami lęku, bez względu na jego podłoże, są przede wszystkim:

  • ciągłe uczucie niepokoju,
  • uczucie przytłoczenia,
  • trudność w uspokojeniu się,
  • stan przerażenia na skutek nagłego pojawienia się niepokoju,
  • powracające natrętne myśli powodujące lęk,
  • wystąpienie dolegliwości fizycznych w postaci zaburzeń układów krążenia, oddechowego oraz pokarmowego.

Wystąpienie zaburzeń lękowych u osób nadużywających alkoholu powoduje często zjawisko błędnego koła – osoba cierpiąca z powodu lęku sięga po alkohol w celu zniwelowania nieprzyjemnych objawów, jednak wraz z ustąpieniem działania substancji dochodzi do ich ponownego wzmocnienia. 

Paranoja

Osoby uzależnione od alkoholu mogą cierpieć z powodu paranoi, która objawia się urojeniami dotyczącymi najczęściej uczucia bycia obserwowanym, śledzonym i stale ocenianym. Wiąże się to z wystąpieniem lęku przed światem oraz podejrzliwości w stosunku do ludzi, zarówno obcych, jak i najbliższych. Osoba dotknięta paranoją cechuje się wysokim ego oraz nadwrażliwością na krytykę. Chory może ponadto doświadczać napadów agresji, a także myśli samobójczych. 

Epizody psychotyczne 

Epizody psychotyczne stanowią zaburzenie psychiczne charakteryzujące się nagłym i szybkim przebiegiem. Do rozwoju objawów w postaci zaburzeń postrzegania rzeczywistości, omamów oraz urojeń dochodzi bez żadnego ostrzeżenia. Epizodom psychotycznym towarzyszą zaburzenia myślenia, chwiejność nastrojów, zaburzenia psychomotoryczne oraz nastroje depresyjne, euforia lub poczucie lęku. Epizody tego typu ustępują w krótkim czasie, mają jednak niezwykle intensywny przebieg. 

 

  • W jaki sposób postęp chorób somatycznych i psychicznych wpływa na terapię uzależnienia od alkoholu?

 

Współwystępowanie chorób somatycznych i psychicznych wpływa na skuteczny przebieg terapii uzależnienia od alkoholu. Powoduje trudności w rozpoznaniu i leczeniu nałogu, może także skutkować większą liczbą nawrotów i związanych z nimi hospitalizacji. Postęp chorób psychicznych u osoby wymagającej leczenia odwykowego utrudnia dostęp do terapii i znalezienie odpowiedniego terapeuty, który posiada wiedzę i narzędzia niezbędne do walki ze wszystkimi współwystępującymi zaburzeniami. Choroby somatyczne i psychiczne są często powodem niepowodzenia terapii uzależnienia od alkoholu, stanowią też dodatkową przyczynę niechęci do podjęcia leczenia. 

 

  • Terapia uzależnień – jak ją rozpocząć?

 

W celu zahamowania rozwoju chorób somatycznych i psychicznych oraz innych schorzeń wywołanych nadmiernym spożyciem alkoholu, warto jak najszybciej rozpocząć terapię uzależnień i uwolnić się od wpływu nałogu na zdrowie oraz życie. Najskuteczniejsze leczenie alkoholizmu oferują specjalistyczne placówki terapeutyczne, między innymi Ośrodek Terapii Uzależnień „Nowe Życie”, oferujący terapię uzależnień dla pacjentów z Gdyni. Program leczenia w ośrodku dobierany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta, co zwiększa szansę na powodzenie terapii i zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. „Nowe Życie” dba o zapewnienie swoim podopiecznym komfortowych warunków i przyjaznej, domowej atmosfery. 

Dzięki wsparciu ze strony psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów leczenie w Ośrodku Terapii Uzależnień „Nowe Życie” przebiega skutecznie również u osób dotkniętych wywołanymi nadużywaniem alkoholu chorobami somatycznymi i psychicznymi.