Poznańska Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik to miejsce skupiające specjalistów i praktyków w prawie medycznym. Dzięki codziennej pracy z le­ka­rza­mi i me­ne­dże­ra­mi ochro­ny zdro­wia są oni dobrze zaznajomieni z potrzebami branży, tym samym będąc w stanie zaoferować odpowiednią pomoc i obsługę prawną dla podmiotów medycznych. Jedną ze świadczonych usług jest wsparcie podczas procesów cesji i przekształceń podmiotów medycznych, począwszy od wy­bo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej for­my działalności, przez za­ło­że­nie no­wej spół­ki lub prze­pro­wa­dze­nie przekształcenia, dokonanie wpi­sów w sto­sow­nych re­je­strach, aż po spo­rzą­dze­nie ca­łej nie­zbęd­nej do­ku­men­ta­cji. Zapraszamy do poznania szczegółów.


 Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik

Gdzie jesteśmy?

ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Napisz do nas

sekretariat@pawelczyk-kozik.pl 

Zadzwoń

792 304 042

Wejdź na naszą stronę >>

https://pawelczyk-kozik.pl/