Polskie prawo wyraźnie określa rodzaje pochówku, jakie można wybrać, przygotowując ostatnie pożegnanie ze zmarłą osobą. Choć zarówno kremacja, jak i pochówek tradycyjny są w Polsce popularne, nawet w ich obrębie prawo przewiduje pewne ograniczenia i wytyczne. Jaki pochówek jest w Polsce legalny i o czym warto pamiętać decydując się na określoną formę pogrzebu? 

Najważniejsze rodzaje pochówku w Polsce

O tym w jaki sposób zostanie pochowany zmarły decyduje jego rodzina, która w większości przypadków kieruje się ostatnią wolą zmarłego. Niektórzy jeszcze za życia zaznaczają, że chcą zostać poddani kremacji, inni wyrażają zgodę wyłącznie na pochówek tradycyjny, a niektórzy pozostawiają wybór w rękach najbliższych. Cokolwiek by nie zostało zadecydowane, pochówek w Polsce musi odbyć się zgodnie z obowiązującym prawem – w grobie ziemnym w trumnie, w katakumbach lub w grobie murowanym, zarówno w trumnie jak i w urnie. Jedynym wyjątkiem, który zakłada pochowanie ciała poza cmentarzem, jest śmierć na otwartym morzu, gdy powrót na ląd nie jest możliwy w przeciągu 72 godzin i bliscy zmarłego wyrażają wolę pochowania ciała przez zatopienie. 

Różnice między kremacją a pochówkiem tradycyjnym są oczywiste. Pierwszy wariant zakłada spalenie ciała i umieszczenie prochów w urnie, która może zostać w Polsce zakopana w grobie na cmentarzu lub umieszczona w kolumbarium przeznaczonym na pochówek po kremacji. Trumny z ciałem umieszczane są wyłącznie w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach, wyłącznie na terenie cmentarzy prowadzonych przez kościół lub cmentarzy gminnych/miejskich. W Polsce pojawiają się cmentarze cywilne (komunalne i wojenne) oraz wyznaniowe. Te drugie przeznaczone są do użytku dla zmarłych silnie związanych z daną wiarą i wyrażających wolę pochowania na takim cmentarzu. Jeśli osoba nie była wierząca, jej rodzina musi mieć możliwość pochowania ciała na cmentarzu w mieście zamieszkania, nawet jeśli jest tam wyłącznie cmentarz wyznaniowy i może przeprowadzić pogrzeb bez obecności księdza lub innej osoby reprezentującej daną wiarę

Pochówek w prawie polskim

Jednym z pierwszych zapisów regulujących to, w jaki sposób może być przeprowadzony w Polsce pochówek osób zmarłych, jest ustawa o cmentarzach, z której wynika że nie można zaplanować pochówku na terenie do tego nieprzeznaczonym. Cmentarze mogą zakładać władze kościelne i gminy, ale nie mogą tego robić osoby prywatne, które chciałyby pochować swojego bliskiego we własnym ogrodzie, na działce czy przy domu. Wymóg ten dotyczy zarówno pochówku tradycyjnego, jak i kremacji – urny z prochami zmarłych muszą trafić na teren wyznaczony jako cmentarz lub do tzw. kolumbariów, czyli zbiorowych grobowców na urny

tani nagrobek kraków

Jeśli szukasz tanich nagrobków w Krakowie to warto zapoznać się z ofertą Groban – zakład kamieniarski wykonuje nie tylko standardowe nagrobki, ale także grobowce rodzinne.

Prochów zmarłego nie można przechowywać we własnym domu, rozrzucać w ogrodzie czy na przestrzeni otwartej – choć często widzi się takie sceny w filmach, w Polsce nie ma możliwości takiego działania. Jedyną sytuacją, w której ciało zmarłego nie trafi na cmentarz, jest oddanie go na cele naukowe, choć do takiego rozwiązania potrzebne jest wcześniejsze stwierdzenie zgonu, jego przyczyny oraz oczywiście chęć wyrażona przez uczelnię publiczną do przyjęcia zwłok do celów naukowych. 

To, czy zdecydujemy o pochówku tradycyjnym, czy kremacji, pogrzebie z udziałem księdza czy typowo cywilnym, zależy od rodziny, ale przede wszystkim woli zmarłego. Jeśli pogrzeb odbędzie się zgodnie z wymogami polskiego prawa, nie ma odgórnych wskazań sugerujących kremację bądź pochówek tradycyjny jako lepsze rozwiązanie.