Kontrola poziomu glukozy we krwi to jeden z najistotniejszych elementów leczenia cukrzycy. Wiedza na temat stężenia cukru we krwi pozwala na właściwy dobór leków i dawek insuliny. Obok stosowania diety cukrzycowej i aktywności fizycznej, znajomość wyników pomiarów to podstawa dla każdego cukrzyka. Przyrządem, który ułatwia domową samokontrolę jest glukometr. Urządzenie … ...dalej