Wybierając przychodnię lekarską dla swojej rodziny możemy skorzystać z usług tych, które zawarły umowę o świadczenie opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ważną informacją jest to, że nie obowiązuje tu rejonizacja. Z reguły jednak decydujemy się na przychodnię, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania.

Celem podstawowej opieki zdrowotnej jest zapewnienie pacjentowi opieki na poziomie ogólnym, a nie specjalistycznym, czyli konkretnych schorzeń. Wraz z wyborem odpowiedniej placówki każdy z nas może podjąć również decyzję o tym, kto będzie jego lekarzem rodzinnym, a także pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną. 

Czy wybór przychodni lekarskiej ma znaczenie?

Wybór dobrej przychodni lekarskiej ma decydujące znaczenie w kontekście dostępności do usług medycznych, a także czasu oczekiwania na wizytę, co jest szczególnie ważne w chwili obecnej, kiedy pojawiają się olbrzymie problemy, wynikające z długich kolejek nie tylko do podstawowej opieki, ale również tej specjalistycznej lub wynikającej z potrzeb pacjentów. Zanim wybierzemy odpowiednią przychodnię lekarską powinniśmy dokładnie poznać ofertę poszczególnych placówek i wybrać tę, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Nie każda przychodnia gwarantuje szeroka ofertę usług medycznych,  dlatego wybór tej właściwej ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Przedmiotowe traktowanie pacjenta, brak życzliwości personelu medycznego, a także skromna, a nie kompleksowa oferta tego typu placówek, to najczęściej spotykane przez pacjentów problemy, z którymi stykają się,  chcąc skorzystać z porady lekarza. 

Czym kierować się przy wyborze przychodni lekarskiej?

Pacjenci najczęściej wybierają przychodnię, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Natomiast kryterium decydującym powinna być możliwość szybkiej konsultacji lekarskiej oraz przeprowadzenia badań specjalistycznych, które zapewnią jak najlepszy stan zdrowia pacjentowi i pozwolą mu uniknąć powikłań związanych z długotrwałym oczekiwaniem na wizytę u lekarza. Ma to ogromne znaczenia dla komfortu psychicznego osób poszukujących pomocy lekarskiej i ich zdrowia. 

przychodnia Sosnowiec

Uni-Med to przychodnia w Sosnowcu zapewniająca opiekę lekarską na najwyższym poziomie.

Cechy dobrej przychodni lekarskiej

Głównymi cechami dobrej przychodni lekarskiej jest indywidualne, pełne cierpliwości i empatii podejście do każdego pacjenta. Przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja ograniczeniu stresu, na jaki jest narażony każdy chory, szukający pomocy lekarskiej. Pozwoli to zapewnić mu komfort podczas każdej wizyty u lekarza. Ważna sprawą jest szybkie reagowanie w przypadku nie tylko zagrożenia życia, ale także wtedy, gdy pacjent zgłasza się po pomoc lub poradę lekarską. Niezwykle istotną sprawą jest zapewnienie przez tego typu placówkę oferty dla całej rodziny, poczynając od dzieci, przez dorosłych, jak i osoby starsze. Ogromne znaczenie ma także zapewnienie opieki nad pacjentami przez dobrze wykształconą i doświadczoną kadrę medyczną, która w swojej pracy posługuje się specjalistycznym i nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, co pozwoli lekarzom właściwie stawiać diagnozy i leczyć swoich pacjentów. Niezwykle istotne jest zapewnienie właściwych warunków higienicznych w zakresie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, co powinno wynikać z przestrzegania procedur, obowiązujących w tego typu placówce służby zdrowia.

Częstym problemem, z którym stykają się pacjenci jest trudność z uzyskaniem skierowania do specjalisty, czy na dodatkowe badania, dlatego odpowiedzialny personel medyczny nie powinien ograniczać pacjentowi dostępu do świadczeń medycznych , bo od tego często może zależeć jego życie. Standardem musi być możliwość telefonicznego kontaktu z lekarzem, czy wystawianie recept online, a także korzystanie z nowoczesnych sposobów rejestracji pacjentów. Ułatwia to pacjentom dostęp do świadczeń medycznych, a jednocześnie pozwala uniknąć kolejek do lekarzy.  

Wybór dobrej przychodni lekarskiej jest kluczową sprawą dla zdrowia pacjenta.