Alergik którego przedmiotem uczulenia jest jedzenie, może przejawiać reakcje alergiczne w stosunku do jednego lub kilku składników pokarmowych. By wyeliminować te najbardziej szkodliwe rodziny produktowe najskuteczniej jest poddać się programowi dietetycznemu jakim jest dieta eliminująca. Dzięki niej, chory na alergię pokarmową uczy się nie tylko wykluczać szkodzące mu pokarmy. … ...dalej