Nowoczesny system prowadzenia przychodni nie obejdzie się dziś bez odpowiednich ku temu narzędzi. Podobno przeciętny lekarz więcej czasu poświęca biurokracji niż pacjentom.

By to zmienić, konieczne jest wprowadzenie ulepszonych systemów zarządzania przychodnią i gabinetem lekarskim. Skorzystają na tym wszyscy – zarówno lekarze, jak i pacjenci.

Główne cechy i zalety nowoczesnych aplikacji zarządzających

Proces rejestracji internetowej do przychodni przebiega o wiele sprawniej. Każdy pacjent zna tę sytuację, gdy musi przez dłuższy czas podejmować bezskuteczne próby nawiązania połączenia, niemal cały czas słysząc komunikat o zajętej linii. Rejestracja internetowa przebiega szybko i sprawnie, informacja o zarejestrowanej wizycie dociera do wybranego lekarza praktycznie natychmiast, dzięki czemu może on sprawniej przeprowadzić organizację dnia tak, by móc przyjąć więcej pacjentów.

Dotychczas potrzebne były ogromne szafy z pojemnymi szufladami, mieszczące w sobie niezliczoną ilość informacji, zawartych w dokumentacji medycznej. Dziś sytuacja ta ulega zmianie. Systemy internetowego zarządzania umożliwiają bardzo szybkie odnalezienie wymaganej dokumentacji, co doskonale optymalizuje czas pracy.

program do obsługi pacjentów

Są dostępne aplikacje, które umożliwiają lekarzom bieżący podgląd aktualnej bazy leków refundowanych, dzięki czemu istnieje możliwość wystawiania pacjentom recepty na tańsze zamienniki środków, których regularny zakup przekracza ich możliwości budżetowe. Dowiadujemy się także, które środki właśnie wycofano z rynku.

Szybka weryfikacja pacjenta w systemie eWUŚ pozwala na sprawdzenie, czy dana osoba jest uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Również obsługa kolejki przebiega o wiele szybciej. Możliwość większej kontroli nad czasem poświęconym pacjentowi oraz określona kolejność wchodzenia do gabinetu zapobiegnie różnego rodzaju opóźnieniom w pracy przychodni.

Nowoczesne aplikacje to korzystne udogodnienia dla personelu i pacjentów. Z jednej strony mamy placówkę rozliczającą się z NFZ, a z drugiej – czekających na pomoc pacjentów.

Zalety aplikacji internetowych dla lekarzy i pacjentów

Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń to zmora polskich przychodni. Liczne faktury, zlecenia i wyniki badań – to wszystko pochłania dużą ilość czasu. Ważny jest też wybór firmy dystrybuującej oprogramowanie – korzystanie z aplikacji oferowanych przez firmę o ugruntowanej pozycji na rynku zapewnia nabycie produktu dobrej jakości, który będzie prawdziwym udogodnieniem, zamiast przysparzać kolejnych kłopotów przez niewłaściwe funkcjonowanie. Godnym polecenia systemem jest aplikacja oferowana przez firmę CleverMED o tej samej nazwie.

program do obsługi pacjentów

Jeśli chodzi o rejestrowanie pacjentów, w tradycyjnym systemie rejestracji na wizytę popularną praktyką jest zapisywanie kilku osób na tę samą godzinę lub umawianie wizyt w odstępach co 10 minut. Niestety, w praktyce, będąc umówionym na godzinę 8:00 rano, często jesteśmy przyjmowani dużo później. Systemy internetowego zarządzania przychodnią znacznie przyspieszają cały proces, pozwalając uniknąć podobnych sytuacji.

Z uwagi na zróżnicowany wiek pacjentów, aplikacja musi być przejrzysta i intuicyjna w obsłudze – polskie realia niejednokrotnie udowadniają, co się dzieje, gdy program jest zbyt skomplikowany. Musimy mieć również gwarancję bieżącej aktualizacji systemu, np. w razie zmiany prawa lub listy leków refundowanych bądź innych, może bardziej technicznych aspektów.

Zastosowanie aplikacji w życiu codziennym

Pacjenci korzystający z internetowej formy kontaktu z przychodnią nie muszą się już osobiście fatygować po odbiór wyników badań. Oprócz tego mogą mieć bieżący wgląd do dokumentacji związanej z historii przebytych chorób. Z aplikacji można skorzystać w dowolnym miejscu – wystarczy laptop, a nawet smartfon. Biorąc pod uwagę znaczny poziom mobilizacji życia, jest to niewątpliwa zaleta.