Osoby cierpiące na skoliozę szybko przekonują się, że schorzenie to dotyczy nie tylko kręgosłupa, ale ma wpływ na funkcjonowanie całego ich ciała. W przypadku podejrzenia skoliozy nie należy zwlekać, ale niezwłocznie zwrócić się po profesjonalną pomoc. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie jej szukać.

Co to jest skolioza i jak powstaje?

Skolioza to jedno z poważniejszych schorzeń kręgosłupa objawiające się deformacją tej struktury. Patologiczne zmiany pociągają za sobą kolejne i tak skolioza przekłada się na nieprawidłowe ustawienie głowy i kończyn dolnych, zniekształcenia miednicy, klatki piersiowej i żeber. Ostatnie z wymienionych symptomów mogą szczególnie niekorzystnie wpływać na układ oddechowy człowieka i pracę serca.

Skolioza może być zarówno wrodzona, jak nabyta w późniejszym okresie życia. Do przyczyn skoliozy nabytej możemy zaliczyć:

  • Porażenie mózgowe,
  • Dystrofię mięśniową,
  • Przepuklinę krążka międzykręgowego,
  • Nieprawidłowo wykonane operacje na klatce piersiowej w okresie wzrostu dziecka,
  • Guzy kości.

Ze względu na sposób postawania wyróżniamy skoliozę kostnopochodną, nerwopochodną, mięśniowopochodną oraz idiopatyczną, czyli taką, której etiologii nie udało się ustalić. Warto zaznaczyć, że negatywne nawyki związane z postawą ciała, jak na przykład utrzymywanie nieprawidłowej pozycji przed biurkiem nie są w stanie wywołać skoliozy, ale mogą pogłębiać ją u osób z wrodzoną wadą.

Stopnie skoliozy

Skolioza oznacza deformację kręgosłupa na trzech płaszczyznach:

  • Czołowej, w której dochodzi do bocznego skrzywienia kręgosłupa,
  • Strzałkowej, w której dochodzi do skręcenia się narządu,
  • Poprzeczna, w której dochodzi do rotacji i torsji kręgów.

Choroba ta może charakteryzować się różnym stopniem zaawansowania. Skolioza pierwszego stopnia to zniekształcenie kręgosłupa o kącie od 10 do 24 stopni. Skolioza drugiego stopnia wiąże się z deformacją w zakresie od 25 do 40 stopni. Przy skoliozie trzeciego stopnia kręgosłup wygina się w kąt 50 stopni lub większy.

Typy skoliozy – skolioza lewostronna

Skolioza lewostronna to schorzenie, w którym zdeformowany kręgosłup nachyla się do lewego boku. U niektórych osób będzie występował pojedynczy łuk zniekształcenia, u innych pojawią się łuki kompensacyjne. W takiej sytuacji mówimy o skoliozie wielołukowej.

Skolioza lewostronna – gdzie zwrócić się po pomoc?

Specjalistą wykwalifikowanym do diagnozowania i leczenia skoliozy jest ortopeda w Opolu. Świetne rezultaty przynosi także regularna praca z fizjoterapeutą, warto zatem poprosić lekarza o odpowiednie zalecenia, aby rozszerzyć leczenie również o pomoc tego specjalisty.

Jak może wyglądać leczenie skoliozy?

W najcięższych przypadkach skoliozy konieczne jest przeprowadzenie operacji chirurgicznej, która zapewni kręgosłupowi stabilizację i rozwój we właściwej pozycji. W wielu sytuacjach wystarczy jednak korekcja z fizjoterapeutą. Ćwiczenia przygotowywane dla pacjentów mogą być grupowe lub celowane, czyli dopasowane do indywidualnych przypadków. Fizjoterapeuci nierzadko stosują zadania opierające się na rotacji kończyn górnych i dolnych oraz przemyślanych ćwiczeniach oddechowych.

ortopeda w opolu

Leczenie skoliozy najlepiej rozpocząć w wieku dziecięcym, gdy układ kostny człowieka wciąż jeszcze pozostaje plastyczny i adaptuje się do zmian. W późniejszym okresie nastąpi kostnienie, które utrwali wadę.

Jakie sporty warto uprawiać przy skoliozie?

Z pewnością nie raz słyszałeś, że przy skoliozie warto pływać. Istotnie jest uprawianie sportu, który angażuje szerokie partie mięśni ludzkiego ciała. Wzmacnianie mięśni grzbietu może poprawić kondycję kręgosłupa i wyrównać rozwijające się wady postawy. Jednocześnie dzięki możliwości ćwiczenia w pełnym odciążeniu pływanie jest całkowicie bezpieczne dla stawów.

Na koniec warto jednak dodać, że osoby ze skoliozą powinny być ostrożne przy wyborze sportowych zainteresowań. Należy unikać przede wszystkim sportów jednostronnych takich jak tenis, łucznictwo, szermierka czy golf. Niewskazane będą dyscypliny lekkoatletyczne związane z ciężkimi przedmiotami, w tym rzut oszczepem lub dyskiem. Ze względu na konieczność utrzymywania pleców w nienaturalnej ramie odradza się także taniec towarzyski i grę na niektórych instrumentach. Mowa tu na przykład o skrzypcach.