Służba medyczna w Polsce cały czas się rozwija. Bardzo popularną formą świadczeń medycznych są ostatnio wizyty pielęgniarek w domu. Czy to niepotrzebny kaprys pacjenta czy konieczna pomoc?

Prywatne usługi pielęgniarskie można zamówić w każdym z większych miast Polski. Możliwe jest to zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Pielęgniarki są zobowiązane do odwiedzenia klienta w domu, ale również pod innym adresem przez niego wskazanym np. w domach spokojnej starości. Usługa ta ma na celu podniesienie komfortu podczas przeprowadzonych zabiegów i jest skierowana głównie do pacjentów, którzy nie mogą udać się na nie bezpośrednio do szpitala. Są to głównie osoby w podeszłym wieku lub cierpiące na cięższe schorzenia, których dolegliwości nie pozwalają na wizytę w przychodni.  W ofertach różnych firm możemy zobaczyć większość drobnych zabiegów m.in. ściąganie szwów, pomiar ciśnienia tętniczego, robienie zastrzyków lub zmiany opatrunków. Pielęgniarki mogą również przeprowadzać podstawowe badania diagnostyczne, zakładać kroplówki, cewnikować pacjenta oraz pielęgnować stomię. Co więcej coraz częściej korzysta się z możliwości pobrania krwi w domowym zaciszu. Następnie próbki transportowane są do laboratorium przez zatrudnioną przez nas opiekunkę.  Wszystkie usługi są przeprowadzane w pełni profesjonalnie i specjalistycznie.

Potwierdzenie kwalifikacji pielęgniarki

Jeśli obawiamy się, że zamiast wykwalifikowanej pielęgniarki odwiedzi nas przypadkowa osoba, nie musimy się martwić. W każdej chwili możemy poprosić o wylegitymowanie się odpowiednimi dokumentami poświadczającymi o kwalifikacjach medycznych. Profesjonalna pielęgniarka będzie wiedziała, które czynności może wykonać przy chorym, ponieważ niektóre z nich wymagają jednak udziału lekarza specjalisty. Część z nich może również być wykonana jedynie po przedstawieniu odpowiedniego skierowania. W zależności od potrzeb klienta niektóre firmy  oferują opiekę świadczoną przez certyfikowanego opiekuna osoby starszej. Jest on wskazany w przypadku pacjentów z zaburzeniami pamięci (choroba Alzheimera, demencja). W ich przypadku opiekę medyczną można połączyć z terapii zajęciową lub rehabilitacją.

Kto może korzystać z usług pielęgniarskich?

Usługi pielęgniarskie są świadczone zarówno przez osoby lub firmy prywatne. Możemy także liczyć na opiekę refundowaną przez NFZ w przypadku kiedy przewlekle chory nie musi przebywać w oddziale lecznictwa specjalnego, a może przebywać w domu. W takim przypadku pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmuje nie tylko zabiegi medyczne, a także przeszkolenie rodziny w zakresie samoopieki i samopielęgnacij oraz ogólnej edukacji zdrowotnej. Możemy liczyć także na pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji chorego. Warunki jakie trzeba spełnić aby liczyć na długoterminową opiekę medyczną ze strony NFZ to nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe, zakłady opiekuńcze, zespoły długoterminowej opieki domowej  dla osób wentylowanych mechanicznie. Co więcej chory nie może być w ostrej fazie choroby psychicznej. Stan ten określa się w czterdziestopunktowej skali Barthel.

Pamiętajmy zatem, że w przypadku ciężkich chorób możemy zawsze liczyć na pomoc pielęgniarki w domu, która zadba nie tylko o wykonanie niezbędnych zabiegów medycznych, ale też postara się stworzyć przyjazną, komfortową atmosferę.


Usługi pielęgniarskie w Krakowie świadczy: http://www.pielegniarka.krakow.pl/.